📂Giới thiệu biến tần Mitsubishi D700

Biến tần D700 của Mitsubishi có những gì nhỉ? Vì sao sử dụng PLC S7-1200 không kích hoạt được các đầu vào DI của biến tần Mitsu?

Hãy theo dõi video để biết được tổng quan về nó nhé!

📂 Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Hướng dẫn crack WinCC V7.4, Manager Step7 5.6, PLC Sim V5.4 SP8

📂Guide Register Acount on forum Siemens Support

Hướng dẫn tạo tài khoản trên forum siemens support

📂 Hướng dẫn truyền thông Modbus

[Modbus Inverter] - Hướng dẫn truyền thông Modbus giữa biến tần Omron 3G3JX với PC: Modbus Poll