• Trung tâm thường xuyên chiêu sinh các lớp PLC cơ bản dành cho người nhập môn tự động hóa

  • Kiến thức được xây dựng đa dạng, phong phú dễ dàng áp dụng vào thực tiễn

  • Được tiếp cận với các loại PLC thông dụng nhất hiện nay

  • Thực hành thực tế với PLC, bảng KIT mô hình mẫu

Kênh Youtube chia sẻ những kinh nghiệm, các project, tip được đúc kết từ quá trình làm việc của các giảng viên