1. 1.500.000vnd/khóa

 2. Thời gian học: 2h/1 buổi (12 buổi/1 Khóa)

 1. Cài đặt phần mềm liên quan WinCC V7.x hoặc WinCC V14

 2. Giới thiệu tổng quan về hệ SCADA

 3. Giới thiệu các công cụ của phần mềm WinCC

 4. Thiết kế các giao diện nút nhấn; trạng thái ON/OFF

 5. Thiết kế các giao diện động: chuyển động băng chuyền; bồn nước

 6. Tạo User PassWord cho người dùng; tính năng Face Plate - Tag Prefix

 7. Thiết lập các cảnh báo Alarm Logging

 8. Thiết lập giao diện Trend Online

 9. Lập trình C Script và VB Script trong WinCC

 10. Thiết kế Webserver với WinCC

 1. Hiểu rõ một hệ thống SCADA: giám sát thu thập dữ liệu từ xa

 2. Được cung cấp các project thực tế để giảng dạy

 3. Cấu hình chuẩn giao tiếp máy tính TCIP/IP..

 4. Thiết lập các Alarm; cảnh báo; User