PLC S7-1200

CPU 1212C/DC/DC/DC

6ES7 214-1AE30-0XB0Firmware: V2.2

Giá: 200.000 vnd/Tuần

400.000 vnd/Tháng

CPU 1214C/DC/DC/DC

6ES7 214-1AE30-0XB0Firmware: V2.2

Giá: 300.000 vnd/Tuần

500.000 vnd/Tháng

CPU 1214C/DC/DC/RLY

6ES7 214-1HG40-0XB0Firmware: V4.1

Giá: 300.000 vnd/Tuần

600.000 vnd/Tháng

CPU 1214C/DC/DC/DC

6ES7 214-1AG40-0XB0Firmware: V4.2

Giá: 300.000 vnd/Tuần

600.000 vnd/Tháng

PLC Mitsubishi

FX1S-20MR

Giá: 200.000 vnd/Tuần

400.000 vnd/Tháng

FX1S-30MT-001

Giá: 200.000 vnd/Tuần

400.000 vnd/Tháng

FK3U-24MT

Giá: 200.000 vnd/Tuần

400.000 vnd/Tháng

FX5UC

Giá: 200.000 vnd/Tuần

400.000 vnd/Tháng

PLC Khác

CPU 224 DC/DC/DC

Giá: 200.000 vnd/Tuần

500.000 vnd/Tháng

Schneider Twido

Giá: 200.000 vnd/Tuần

350.000 vnd/Tháng

📱 Liên hệ Fanpage - Call - Zalo để thuê thiết bị

📌 Thông tin liên hệ

Trung tâm đào tạo PLC Tự Động Hóa 24/7

  • 🏭 : 162 Trần Quý Khoách, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

  • 📳 : 038 992 8846

  • 📧 : info.tdh247@gmail.com