Servo Motor

Mitsubishi-J3-10A

Giá: 300.000 vnd/Tuần

600.000 vnd/Tháng

Yaskawa-SGDS-01A01A

Giá: 300.000 vnd/Tuần

600.000 vnd/Tháng

Panasonic Minas A4 100W

Giá: 400.000 vnd/Tuần

600.000 vnd/Tháng

📱 Liên hệ Fanpage - Call - Zalo để thuê thiết bị📌 Thông tin liên hệ

Trung tâm đào tạo PLC Tự Động Hóa 24/7