1. 2.000.000vnd/khóa

 2. Thời gian học: 2h/1 buổi (18 buổi/1 Khóa)

 1. Tìm hiểu về Analog trong 3 loại PLC: Omron; Siemens; Mitsu

 2. Tìm hiểu về thời gian thực trong PLC

 3. Tìm hiểu về bộ đếm tốc độ cao HSC

 4. Xuất xung PTO, PWM điều khiển động cơ Servo .

 5. Điều khiển động cơ qua biến tần: có cấp, vô cấp

 6. Cấu hình Modbus giao tiếp với biến tần, đồng hồ nhiệt độ

 7. Kết nối với hệ SCADA qua OPC

 1. Tiếp cận nhiều loại PLC thông dụng hiện nay

 2. Thực hành đấu nối với nhiều loại PLC trên bảng KIT

 3. Dễ dàng so sánh giữa các PLC: miền nhớ, khai báo dữ liệu...

 4. Tạo tư duy cao và hiểu rõ bản chất của từng loại PLC